AVAS

e-shop - Palmové oleje a tuky

Palmový tuk - výroba a zpracování

Zpracování

Olejová směs je nejdříve rozpuštěna a pak přesunuta do tepelného výměníků, kde je směs vychlazena a částečně zkrystalizována. Kaše projde míchadlem, kde je krystalizace dokončena. Polotekutý plastický shortening je zformován a poté vytlačen do obalové jednotky (viz kroky zpracování).

Kroky zpracování

palmový tuk - vyroba

1) Rozpuštění olejů nebo tuků

To se obvykle provádí při 70 °C. Homogenní rozpuštění je zajištěno neustálým mícháním v míchací nádobě.

 

palmový tuk - vyroba 2) Vložení ochucovadel a barviv, emulgátorů a ostatních složek

Složky jsou všechny rozpustné v tuku.  Jsou rozpuštěny v malém množství směsi tuku a pak vmíchány do hlavního objemu tuku za stálého míchání pro zajištění homogenizace směsi.

Výrobní proces

Shorteningy na bázi palmového oleje nevyžaduje hydrogenaci, protože palmový olej má přírodní obsah tuhých částic. Díky tomu tento výrobek neobsahuje "trans" mastné kyseliny, které představují zdravotní riziko.

1) Pumpování směsi přes tepelný výměník (jednotka A)

palmový tuk - vyroba palmový tuk - vyroba palmový tuk - vyroba Je udržována teplota mezi 17°C - 22°C. S krystalizací vzrůstá viskozita. Zde dojde pouze k částečné krystalizaci.

2) Další krystalizace v jednotce B

palmový tuk - vyroba

Krystalizace pokračuje v jednotce B, kde používaná teplota závisí na teplotě tuku z předkrystalizátoru.

3) Odběr shorteningu na konci jednotky B při 25°C - 30 °C

palmový tuk - vyroba

Shortening je zabalen v různých formách, v závislosti na typu,
konzistenci výrobku a zamýšleném použití.


palmový tuk - vyroba

4) Temperování margarínu při 25° - 30° po alespoň 24 hodin

Temperování umožňuje provedení stabilizace textury shorteningu a dosažení požadované plasticity výrobku. Použité podmínky ovlivní senzorové vlastnosti, včetně barvy, chuti, textury, a tím přijatelnost výrobku.

Výrobní proces shorteningu

Rozpuštění olejů/tuků (70 °C)

Smíchání (50 °C - 55 °C)

Předkrystalizace jednotkou A (17 - 28 °C)

Krystalizace jednotkou B

Balení (25 °C - 30 °C)

Temperování (25 °C - 30 °C)

Odeslání
palmový tuk - vyroba
Shortening připravený k odeslání